93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

2. Llengua Anglesa i Clil

Llengua Anglesa

ico-4Actualment, vivim en un món totalment globalitzat on tots estem connectats. És per això que aprendre idiomes constitueix una gran eina a l’hora de progressar com a estudiant i professional. L’aprenentatge d’altres idiomes permet enriquir la vida, experimentar noves idees, exercitar la ment i beneficiar-se de la diversitat cultural mundial. Tanmateix, brinda beneficis per a la salut del nostre cervell, entre ells, la millora de les funcions cognitives, la intel·ligència, la percepció i la memòria.

marsh2L’escola Maria Ossó ha participat en diversos projectes europeus (Comenius, Da Vinci i Erasmus), hem estat seleccionats en dues ocasions per portar a terme Plans Experimentals de Llengües Estrangeres (PELE), hem obtingut beques per a que el nostre alumnat de 6è fos beneficiari d’unes Estades Lingüístiques atorgades pel Ministeri d’Educació, hem gaudit d’auxiliars de conversa, hem rebut la visita de vàries escoles estrangeres pioneres en l’AICLE als seus països d’origen (Finlàndia i Romania), i hem tingut el privilegi de rebre a la nostra escola la visita personal de l’expert pioner en CLIL David Marsh.

A l’escola treballem l’àrea de LLENGUA ANGLESA a Educació Infantil i Primària, donant-li a la llengua estrangera un ús funcional, útil i significatiu sense oblidar aplicar els principis de motivació, globalitat i atenció a la diversitat. El nostre objectiu és que els i les alumnes adquireixin coneixement en el funcionament de l’anglès pel que fa als seus aspectes de gramàtica, fonètica i vocabulari per tal de poder establir comunicació en aquesta llengua.

foto projecte2

Tanmateix, a l’Escola Maria Ossó anem més enllà en l’ús de la llengua anglesa i tenim establert l’ensenyament de diferents continguts curriculars a Educació Primària on treballem mitjançant la metodologia CLIL o AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera). Així doncs, una part del currículum de l’àmbit de Ciències i Matemàtiques s’imparteixen en anglès, de 1r fins a 6è de Primària, en grups reduïts i amb mestres formats pel Departament d’Ensenyament en la metodologia CLIL, un enfoc pedagògic que aposta pel treball cooperatiu, manipulatiu i competencial. A més, i com a novetat, incorporem les Science de 1r i 2n de Primària a la metodologia dels Ambients d’aprenentatge.

Entre les activitats complementàries que realitzem cada any en llengua anglesa al llarg d’Infantil i Primària hi ha l’assistència a obres de teatre en anglès, tallers de danses tradicionals d’Escòcia, conferències de familiars voluntaris que fan una xerrada en anglès a Cicle Superior, intercanvi de cartes manuscrites amb alguna escola estrangera, aprenentatge d’una cançó en anglès pel concert de Nadal, participació a l’activitat interescolar organitzada pel CRP del Garraf “FEM UN CONTE PER St. JORDI” en la seva secció anglesa, elaboració d’un text literari en anglès pels tallers anuals de St.Jordi a l’escola, treball en anglès a determinats tallers internivells del Dia d’Europa, i d’altres activitats del dia a dia com són la col·laboració dels nens i nenes dels últims cursos escolars que voluntàriament expliquen contes i cançons als nens i nenes més petits.