93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

3. Intel•ligències múltiples

Intel•ligències  Múltiples

A l’escola Maria Ossó l’any 2014 vàrem apostar per treballar des de les intel·ligències múltiples i l’àmbit inicial d’aplicació ha estat a les matemàtiques. Howard Gardner, (Scranton, Estats Units, 11 de juliol 1943) és un psicòleg, investigador i professor de la Universitat de Harvard i és conegut en l’àmbit científic per les investigacions que ha fet de les capacitats cognitives. Ell defineix intel·ligència com “la capacitat de resoldre problemes o de crear productes que són valorats en un o més contextos culturals” (1983). Intel·ligència és la capacitat de pensar, entendre, raonar, assimilar, elaborar informació i fer ús de la lògica. No hi ha dues persones iguals a l’hora d’aprendre, tota persona té diversos tipus d’intel·ligència i és important desenvolupar-les totes i prendre consciència de per quina o quines es té més facilitat. La intel·ligència té una part innata i una altre d’apresa, és dinàmica i múltiple, per tant, canvia si es produeixen canvis a l’entorn.

H. Garner distingeix 8 tipus d’intel·ligència:

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA

Capacitat per aprendre idiomes i utilizar el llenguatge per aconseguir determinats objectius.

INTEL·LIGÈNCIA LÓGICO-MATEMÀTICA

Capacitat per analitzar problemes d’una manera lògica, de solucionar problemes matemàtica i de realitzar investigacions d’una manera científica.

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL

Capacitat per interpretar, composar i aprendre pautes musicals, apreciació d’estructures sonores, esquemes i habilitats d’escolta.

INTEL·LIGÈNCIA CORPORAL-CINESTÈSICA

Capacitat per utilitzar parts del propi cos, o la seva totalitat, per resoldre problemes o crear productes.

INTEL·LIGÈNCIA VISUAL- ESPACIAL

Capacitat per reconèixer i manipular pautes i espais grans i espais reduïts.

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA

Capacitat per distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient, urbà o rural.

INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL

Capacitat per comprendre intencions, motivacions i desitjos aliens i , en conseqüència, la capacitat per treballar eficaçment amb altres persones.

INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL

Capacitat per comprendre’s a un mateix, de tenir un model únic i eficaç d’un mateix, que contingui els propis desitjos, pors, i capacitats, i d’utilitzar aquesta informació amb eficàcia i en la regulació de la pròpia vida.