93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

4. Ambients

Ambients

   

ico-5A l’escola oferim la possibilitat d’aprendre a partir d’ambients preparats donant resposta a les metodologies actuals més innovadores que treballen  des d’ una perspectiva basada en que el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne potenciant la seva autonomia, concentració i autoregulació.

Un ambient és un espai organitzat per ajudar a aprendre i a créixer a l’infant. Els dissenyem per estimular el coneixement i la independència dels nostres alumnes. Als ambients, els alumnes troben materials didàctics manipulatius al seu abast amb propostes autoavaluatives, materials necessaris per al seu període de desenvolupament i que responen a les diverses competències de cada etapa educativa.

Aquesta proposta pedagògica on gestionem el temps, l’espai, els continguts i els agrupaments,  s’ofereix a infantil i a cicle inicial, en aquest darrer, a més dels ambients de l’àmbit de coneixement del medi també fem 3 ambients només en anglès treballant aspectes relatius a l’àrea de “Science”.

Quan treballem per ambients tenim una  ràtio  inferior de la que tenim a les aules, per tant, donem una atenció més individualitzada respectant la diversitat dels nostres alumnes. A més a més, un altre valor afegit és el treball internivells (es barregen alumnes de diferents edats) establint aprenentatges i sinèrgies molt interessants entre alumnes.

ELS AMBIENTS D’INFANTIL:

 • ARTÍSTIC
 • FER I FESFER
 • ESPAI FOSC
 • EXTERIOR
 • JOC SIMBÒLIC
 • LLENGUATGE
 • MATEMÀTIC
 • CIENTÍFIC
 • SENSACIONS

ELS AMBIENTS DE CICLE INICIAL:

 • ANIMALS & PLANTS
 • COS I SALUT
 • TEMPS I ESPAI
 • ANIMALS I PLANTES
 • MÀQUINES
 • FOOD & 5 SENSES
 • MACHINES & SEASONS

 Ambients

Ambient de llengua

 Ambient científic.

 Ambient matemàtic

 Ambient artístic

 Ambient exterior

 Ambient espai fosc

 Ambient de joc simbòlic

 Ambient de sensacions

Ambient animals & plants

 Ambient cos i salut

Ambient temps i espai

 Ambient animals i plantes

Ambient màquines

 Ambient food and senses

Ambient Machines & seasons

 Ambient food and senses

Ambient Machines & seasons

 Ambient food and senses

Ambient Machines & seasons