93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

5. LLengua

El Projecte de Llengua

 

A l’escola Maria Ossó treballem l’àmbit lingüístic des de la necessitat comunicativa i funcional amb l’objectiu de fer créixer les ganes i el desig d’aprendre dels nostres infants.

Les estratègies i els recursos que utilitzem estan al servei de la creació d’espais significatius de comunicació propers als alumnes en els quals el llenguatge els hi permeti trobar un sentit a allò que fan i a construir nous relats sobre la realitat de la nostra societat.

Per tal d’afavorir aquestes situacions d’aprenentatge, fem desdoblaments, és a dir, repartim els alumnes en diferents grups on la ràtio per aula es redueix i permet un treball més individualitzat sempre tenint en compte la diversitat dels nostres alumnes. Per aquest motiu, a la nostra escola aportem eines, donem suport i orientem per tal que l’alumne desenvolupi una competència lingüística creativa.