93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

6. Art

Art

ico-3

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida dels nostres alumnes i esdevenen espais de relació en els quals flueixen experiències, significats, emocions, idees i pensaments.

A l’escola Maria Ossó pretenem desenvolupar l’expressió estètica treballant i coneixent un autor artístic cada curs per tal que els nostres alumnes adquireixin una formació que els permeti comprendre el món artístic i cultural.

David Bueno i Torrens parla d’ estudis neurològics que constaten que les arts plàstiques milloren les habilitats socials, potencien el llenguatge, potencien l’abstracció mental, milloren el control emocional i la presa de decisions. A més a més, l’art abstracte té la capacitat d’alliberar el cervell de la dominància de la realitat, i això li permet generar noves associacions emocionals i cognitives, que són la base de la creativitat.

Aquests són els autors que treballem a cada nivell:

 

JACKSON POLLOCK P3

CLAUDE MONET P4

JOAN MIRÓ P5

VASILI KANDINSKY 1r

VINCENT VAN GOGH 2n

SALVADOR DALÍ 3r

PAUL GAUGUIN 4t

JOAQUIN SOROLLA 5è

ANDY WARHOL 6è

FRIDA KAHLO