Arbres decorats a l’hora del menjador pels nostres alumnes..