AVÍS LEGAL

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

 

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002,

de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d’aquesta website és: Escola Maria Ossó amb domicili a RamónDalmases 2-10, 08870 Sitges, amb número de CIF: Q 0801078 G

Telèfon de contacte: 93 894 07 13

Correu electrònic de contacte: a8053583@xtec.cat

 

 1. – CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB.

 

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquesta website.

L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir adeterminats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar información veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis queEscola Maria Ossó ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 

 1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Escola Maria Ossó,

dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la

xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que

siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

 

 1. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic

d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de contingutsque atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-seel titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents endret contra els responsables de la seva publicació:

 

 1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
 2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques quetinguin la condició de consumidors o usuaris,
 3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de nodiscriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,

 

 1. La protecció de la joventut i de la infància.

 

 1. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat

 

 1. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

 

 1. En general, el respecte a la legalitat vigent

 

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participación que es puguin incorporar a aquesta web.

 

 

 1. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Escola Maria Ossó és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

 

 1. – RESPONSABILITAT

 

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin

derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema

electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol

altre factor aliè al seu control.

 

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats

amb el seu domini.

 

 1. – PRIVACITAT.

 

5.1. – CONSENTIMENT DE L’USUARI

 

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si

envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

 

5.4. – ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES

ESTADÍSTIQUES.

 

Escola Maria Ossó Sitges l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web

deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor

d’accés a internet. Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament

interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

 

 

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les

cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un

ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap

dada personal de l’usuari.

 

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres

proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador

per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva

instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu

navegador per ampliar aquesta informació.

 

5.5. – ENLLAÇOS

 

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot

trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

 

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’Escola Maria Ossó no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa

responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 

 1. – MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

 

Escola Maria Ossó pot modificar les presents condicions en qualsevol moment,

sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un

cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran

substituïdes per la seva modificació.

 

 1. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre Escola Maria Ossó i l’usuari es regirà per la normativa

espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de

la ciutat de Sitges.