93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

11. Biblioteca

Biblioteca

Una biblioteca és molt més que un lloc on hi ha llibres ben ordenats i col·locats a fi que es puguin consultar o llegir. Una biblioteca és un espai on pots conèixer gent, viatjar a altres llocs, viure aventures, sentir emocions (alegria, tristesa, por…), aprendre coses de tu, dels altres i del món en què vivim.

Però la lectura entranya més que una font de plaer i entreteniment. Contribueix al desenvolupament maduratiu de la personalitat no solament en l’àmbit lingüístic, sinó també en els àmbits intel·lectual, emocional, social, moral i espiritual. Tal com explica Yaiza SAIZ a l’article “Els beneficis de la lectura” publicat al diari La Vanguardia, la lectura, entre altres beneficis, alimenta la imaginació i afavoreix la concentració, ajuda a millorar les habilitats socials, com l’empatia, i les habilitats comunicatives.

 

image001-300

“La lectura és l’únic instrument que té el cervell per a progressar, ens dóna l’aliment que fa viure el cervell.”

Emili Teixidor

“La lectura és a la ment el que l’exercici al cos.”

Joseph Addison