Una altre de les activitats que estan duent a terme a les activitats que fan al migdia els alumnes del Maria Ossó  és la decoració dels arbres i columnes amb llana i robes!

Gràcies per derixar-la tan bonica!