INSTAL·LACIONS

 

 

El nostre edifici es va inaugurar l’any 2005. L’escola compta amb dos edificis, un d’Educació infantil i un altre d’Educació Primària. A l’Edifici d’infantil trobem 6 aules, 1 aula gran polivalent i 2 aules de grup reduit. A l’Edifici de Primària trobem els despatxos, 1 sala de mestres, 12 aules, 1 aula d’anglès, 1 de música, 1 de Laboratori/Religió, 1 aula d’informàtica, 1 biblioteca, 5 aules de grup reduit 1 de plàstica, 1 gimnàs / teatre i 1 menjador. A més, l’escola compta amb 1 pista, 1 pati de primària, 1 pati de infantil i 3 horts.