93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

10. Reutilització de llibres de text

Reutilització de llibres de text

ico-bookon2La nostra escola participa en el programa de reutilització de llibres de text, d’algunes àrees, de 3r a 6è de Primària com a suport a les diferents metodologies que utilitzem a l’aula. Els llibres són propietat de l’escola i els alumnes són els usuaris en concepte de préstec.

Els nostres objectius són:

  • Fomentar el respecte pel medi ambient fent un ús sostenible.
  • Inculcar valors per a aprendre a fer-ne un bon ús dels llibres, tenint cura i responsabilitzant-se del seu estat.
  • Aprendre a compartir.

En aquests moments la quota destinada inicialment a aquest programa s’està reinvertint en l’adquisició de dispositius mòbils al centre.