Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació

 

Per la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, es va convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, i es van aprovar i fer públiques les bases de la convocatòria per les quals s’havia de regir l’esmentat concurs de mèrits.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Atès que el nomenament de directors i directores en els centres educatius públics es considera essencial per al correcte funcionament i posada en marxa dels centres educatius per al curs 2020-2021, el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, dicta la Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig.

EOI de L’Hospitalet de Llobregat

 

Institut Llobregat. L’Hospitalet de Llobregat

 

Escola Menéndez Pidal. L’Hospitalet de Llobregat

 

Escola Ramon Muntaner. L’Hospitalet de Llobregat

 

Escola Canigó. Vilanova i la Geltrú

 

Escola Volerany. Vilanova i la Geltrú. Candidat 1 i 2

 

Institut Manuel De Cabanyes. Vilanova i la Geltrú

 

Institut Júlia Minguell. Badalona

 

Institut Badalona VII. Badalona

 

Institut La Llauna. Badalona

 

Escola Progrés. Badalona. Candidat 1 i 2

 

Escola Joan Coret. Badalona

 

Escola Baldiri Reixac. Badalona

 

Escola Cascavell. Sant Adrià de Besòs

 

CFA Sant Adrià de Besòs.

 

Escola Les Parellades. Sant Pere de Ribes

 

Escola Maria Ossó. Sitges

 

Escola Miquel Utrillo. Sitges

 

Institut Les Vinyes. Cubelles

 

Escola Guerau de Peguera. Torrelles de Foix

 

CEE Josep Sol I Rodríguez. Santa Coloma de Gramenet