93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

8. Les Noves Tecnologies

Les Noves Tecnologies

ico-mon2La incorporació de les tecnologies a tots els àmbits de la nostra activitat personal, social i econòmica diària ens obliga a redefinir els procediments i estratègies que treballem a la nostra escola.

Aquesta gran presència de la tecnologia també es presenta a casa. Els infants conviuen en un entorn tecnològic constant, natural per a ells, que ens fa cercar solucions tecnològiques a nivell educatiu.

Noves situacions canviants ens plantegen nous reptes i els hem d’afrontar amb un pensament constructiu i d’innovació.

És per aquest motiu que a l’Escola Maria Ossó apostem per a posar la tecnologia digital a l’abast dels nostres infants i al servei dels seus aprenentatges.

El nostre objectiu, per tant, és que els infants puguin assolir les competències necessàries per a l’ús responsable i profitós de les tecnologies amb un sentit crític.