TRANSPORT       Sol.licitud de transport

Parades

Matins

Tardes

Joan Maragall

(Escorxador)

8’22 h.

16’45 h.

Urb. Aiguadolç

Hotel Melià

8’25 h

16’46 h.

Urb. Llevantina

8’27 h. 

16’47 h.

Avda. de les Corts d’Aragó

Urb. Quintmar

8’32 h.

16’50 h.

Molins

Josep Miró Argenter

8’37h.

17’05h.

Plaça Catalunya

8’42h.

17’10h.

Passeig de Vilafranca

Can Robert

 

17’10h.

Passeig de Vilanova

Oasis (parada bus)

8’47h.

16,38h.

Carrer St. Francesc

Rotonda Avda. Sofía

carretera

8’50h.

16’30 h.

Joan Maragall

(Escorxador)

8’22h.

16’42h.

Escola Maria Ossó

9:00h.

16:30h.

 

Per fer la sol·licitud del transport és imprescindible que personalment el pare, la mare o tutor/a legal faci la sol·licitud davant del consell comarcal: Plaça de la Vila 8. Tel: 938140000

SERVEI D’ACOLLIDA

El servei d’acollida matinal funciona de 8,00h a 9,00h del matí.

Possibilitat de demanar acollida a la tarda.